Obsah

Žádost obecná (zde)

Žádost o přestup z jiné základní školy (zde)

Zádost o odškodnění úrazu (zde).

 

Zápis:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Růžďka (zápis) (zde)

Žádost o odklad povinné školní docházky (zde)

Zápisní list (osobní dotazník žáka) ke stažení (zde)