Obsah

Organizace školy:

 • Školní řád ZŠ Růžďka zde
 • Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků zde
 • Vnitřní řád školní družiny zde
 • Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku zde
 • Organizace školního roku 2018/2019 zde.

 

Školní poradenské služby:

 • rozsah školních poradenských služeb zde
 • souhlas s poskytováním školních poradenských služeb zde

 

Přijímací řízení:

 • Informace o přijímacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2018/2019 zde
 • Infromace o odvolacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2018/2019 zde
 • zjednodušené pokyny pro zákonné zástupce jak postupovat v přijímacím řízení pro rok 2017/2018 zde
 • Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve školním roce 2017/2018 zde
 • Obory podporované Zlínským krajem zde