Obsah

 
adresa Základní škola Růžďka, okres Vsetín
Růžďka 203 
756 25 Růžďka
telefon ředitel 

571 443 012 

603 812 230 

  Růžďka - sborovna 571 422 047 
  ekonomka 571 422 048
  Bystřička - sborovna 571 443 310
  školní družina

571 443 310

732 143 427

  školník

571 422 049 

  školní jídelna            (kancelář v MŠ Růžďka) 602 583 613 
e-mail ředitel skola@zsruzdka.cz
  ekonomka kancelar@zsruzdka.cz
  Bystřička bystricka@zsruzdka.cz
datová schránka   6f6t6km
     
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Anděl

773 634 217

andeldpo@gmail.com 

     
číslo účtu školy   107-5698060277/0100