Obsah

Týden 8. 6. - 12. 6

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO

8. 6.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění (nový): 56/7 čj56.pdf (85.58 kB)

- učebnice 174/5 - ústně - udělali jsme na Skypu

M - učebnice s. 91 - udělali jsme na Skypu

- početníček s. 37

Přv - přečíst si s. 104, 105

Čt - s. 122 - 124

ÚT

9. 6.

Kdo jste doma:

Čj - 177/1, 2 - udělali jsme na Skypu

- pracovní list 56/8 - ústně si říct všechny věty, napsat aspoň 4

M - uč. s. 92/1, 2, 3 - udělali jsme na Skypu

početníček s. 38 (kdo chce, udělá i s. 39)

Aj - AB 30/1 - poslech - vyznačte trasu, kterou v ZOO prošli Quizzy a Ziggy http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/

Happy_Street_2_third_CD1_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Kdo chce, udělá si AB s. 31

 

ST

10. 6.

Kdo jste doma:

Čj - učebnice s. 180 - Skype

- pracovní list 56/9 (kdo chce, může i 10)

M - učebnice s. 93 - Skype

list 18/1 - nový: M s. 18.pdf (81.12 kB)

Přv - povídali jsme si o tom, co si pamatujeme z doby, kdy jsme byli hodně malí a když jsme chodili do školky

Pv - dělali jsme papírové vrtulky a pouštěli je ze schodů do jídelny, lítaly nám moc dobře, tak si je můžete taky vyzkoušet udělat - návod:

http://krokotak.com/2020/04/how-to-make-a-paper-helicopter/

ČT

11. 6.

Kdo jste doma:

Čj - list (nový) - s. 57 - všichni udělali první tři úkoly, rychlíci stihli všechno: čj57.pdf (71.21 kB)

M - učebnice - prošli jsme s. 94

- pracovní list - 18/3, 4, 5, 6 (rychlíci udělali i 7, 8, 9) 

Aj - AB s. 30/1 - vyznačte trasu, kudy šli Quizzy a Ziggy

poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/

Happy_Street_2_third_CD1_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

AB s. 30/2 - vyřešte hádanky

Vl -  dokončili jsme kapitolu Husitské války s. 34 - 36,

dívali jsme se na Dějiny udatného národa českého (poslední přemyslovci, Lucemburkové - díly 42 - 48) odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

12. 6.

Čj - uč. s. 181 - přečetli jsme na Skypu a spočítali jsme věty v souvětí, zkuste u prvních tří souvětí zapsat jejich vzorce - vrátíme se k tomu v pondělí na Skypu

M - pracovní list (nový) s. 19/1, 2, 3, 4, 5, 6 (rychlíci zvládli celý) M s. 19.pdf (115.04 kB)

Aj - uč. s. 26 (stará uč. 24) - poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/

Happy_Street_2_third_CD1_Track_39.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Zkuste vytvořit věty o ošetřovatelích na obrázcích (kdo je větší, menší apod.) - projdeme v pondělí na Skypu.

AB - s. 32/1 - poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/

Happy_Street_2_third_CD1_Track_40.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Čt - 122 - 124 (jedná se o náročný text a museli jsme si toho hodně vysvětlit)

Týden 1. 6. - 5. 6

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO

1. 6.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění (zadaný v pátek): 46/2čj ps 46.pdf (110.65 kB)

- učebnice 170/4 - ústně - udělali jsme na Skypu

- pracovní list (zadanný v pátek) 54/2 čj ps 54.pdf (84.24 kB) 

M - učebnice 88/6 - stačí ústně - udělali jsme na Skypu

89/2, 5 (2 příklady) - udělali jsme na Skypu

Přv - udělat zápis do sešitu - s. 101  A co je důležité (všechny body)

Čt - s. 116 a 117 (nebo si přečtěte něco svého)

ÚT

2. 6.

Kdo jste doma:

Čj učebnice 170/1, 171/2 - udělali jsme na Skypu

- pracovní list (zadaný v pátek): 46/3 

M - učebnice 89/6, s. 90 projít - udělali jsme na Skypu

Aj - učebnice s. 24 (nová) nebo 22 (stará) - poslechněte si úvodní text ke 4. lekci (prošli jsme v pondělí na Skype)

 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy

_Street_2_third_CD1_Track_35.mp3?=cz&selLanguage=cs&mode=hub

- pracovní sešit s. 29/1, 2 - poslech ke cvičení 1: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_

Street_2_third_CD1_Track_36.mp3?c=cz&selLanguage=cs&mode=hub

- kdo se odpojil dřív, udělá si cvičení 2 (jinak jsme celou stránku udělali na Skypu)

Vl - dívali jsme se na Dějiny udatného národa českého (poslední přemyslovci, Lucemburkové - díly 31 - 40) odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

 

ST

3. 6.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění s. 49/1, 2 čj ps 49.pdf (75.95 kB)

M - uč. 95/4, 5

Přv - přečíst si s. 102 a 103

ČT

4. 6.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění s. 55/3, 4 (kdo chce, může udělat celou stranu) čj ps 55.pdf (68.55 kB)

M - dodělat pracovní list s. 17 (zadaný minulý týden)

Aj - zkusit si test za 3. lekci: aj unit 3.pdf (161.97 kB)

Vl - přečíst si s. 34 a 35 v učebnici 

5. 6.

Čj - uč. 172/1 (ústně) a 173/2 (písemně)

M - p. listy - zlomky: zlomky1.pdf (117.87 kB)

Aj - projít si stranu 25 (23 ve staré učebnici)

poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_

content/cz/Happy_Street_2_third_CD1_Track_37.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

- označte si názvy zvířat ve slovníku (pracovní sešit s. 95/Unit 4) 

Čt - čítanka s. 118 nebo svou knihu 

Týden 25. 5. - 29. 5.

Tento týden budeme zkoušet trochu jiný druh práce, tak mějte prosím strpení. Budeme opakovat věci, které děti dělaly doma, a taky se podíváme na něco nového - v češtině to bude shoda přísudku s podmětem a v matematice čísla větší než milion. V angličtině pomalu dokončíme třetí lekci.

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 25. 5.

Pro ty, co zůstali doma: Dnešní den jsme strávili hlavně povídáním o tom, jak jsme se měli v období, kdy byla škola zavřená. Děti zkoušely odpovídat na tyto otázky (vám, co jste doma, je píšu v přítomném čase): Co dobrého nám přináší nečekané volno? Co na tom je fajn? Co se tím učím/nebo jsem se už naučil? Co dobrého jsem udělal a dělám pro druhé? Co dělají druzí pro mě? Co mě baví?

Kdo jste doma, můžete o nich popřemýšlet taky. Když vás něco napadne, napište to Sauriovi. Vaše nápady vytiskneme a přidáme k ostatním.

Kdo chodí do školy: Děti si v úterý donesou do školy čj, m, aj a čítanku.

ÚT 26. 5.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění: 38/4 - doplnit i/y a napsat vzory

čj strana 39.pdf (116.59 kB)

- učebnice - přečíst s. 166/1

Čítanka: s. 105

M - pracovní list k vytištění: matematika 16 a 17.pdf (234.63 kB) (s. 16/1 a 2)

- učebnice s. 86/1, 2

Aj - s. 23 nová učebnice (přikládám naskenované) poslechněte si text a zkuste podle obrázků poznat, o jakých jídlech se v něm píše: angličtina s. 23.pdf (141.9 kB)

poslech k textu: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_

Street_2_third_CD1_Track_31.mp3cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

- pracovní sešit s. 26 (slovíčka z této strany si vyznačte v pracovním sešitě ve slovníčku na s. 95/Unit 3)

Kdo chodí do školy: Děti si ve středu donesou do školy čj, m, přv a čítanku.

ST 27. 5.

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění: 38/5 - doplnit i/y 

čj strana 39.pdf (116.59 kB)

- učebnice - přečíst s. 167/2 (najít podměty a přísudky)

Čítanka: s. 108 - 111

M - učebnice 87/1, 2

Přv - s. 98 - 101 - přečíst části Denní režim, Tělesná aktivita a Hygiena a popřemýšlet, jak to máte vy

ČT 28. 5.

FOCENÍ TŘÍD OD 8:00

Kdo jste doma:

Čj - pracovní list k vytištění: 38/6 - doplnit i/y 

čj strana 39.pdf (116.59 kB)

- učebnice - přečíst s. 168/1 (najít podměty a přísudky ve druhém sloupci - od "Která nová zvířátka..." a vypsat do sešitu). Promyslet, co mají společného podměty a přísudky.

M - učebnice 87/6

pracovní list - s. 16/4, 5, 6, 7

Aj - s. 14 a 22 (Colin in Computerland) - přikládám naskenované stránky z učebnice a poslechy

stránky z učebnice: Colin in Computerland 1,2.pdf (374.13 kB)

poslech s. 14:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_

Street_2_third_CD1_Track_17.mp3?c=cz&selLanguage=cs&mode=hub

poslech s. 22:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_

Street_2_third_CD1_Track_30.mp3?c=cz&selLanguage=cs&mode=hub

pracovní sešit s. 14 a 25

PÁ 29. 5.

Čj - pracovní list k vytištění (nový!): 46/1čj ps 46.pdf (110.65 kB)

- učebnice 169/2

- další pracovní list: 54/1 čj ps 54.pdf (84.24 kB) (podtrhli jsme podměty a přísudky, ústně převedli věty do množného čísla a děti pak napsali 4 věty podle výběru, v napsaných větách podtrhli podměty a přísudky)

M - učebnice 88/1, 3 ústně, 2 do sešitu

pracovní list 17/1 (rychlíci zvládli i č. 2 a 5) matematika 16 a 17.pdf (234.63 kB)

Aj - p.s. s. 28

Týden 18. 5. - 22. 5.

Řešení úkolů z minulého týdne: řešení úkolů 11. 5. - 15. 5..docx (13.5 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 18. 5.

Čj – Kdo dnes není na Skypu, přečtěte si bajku 164/4. Opište si do sešitu první větu a naznačte u ní základní skladební dvojice i další dvojice. Z článku si vypište ještě další dvě věty jednoduché (mají jen jeden slovesný tvar) a najděte přísudky a podměty. Pokud je někde podmět nevyjádřený, napište ho do závorky. Kdo zvládne, vyznačí i další dvojice. Zkontrolujeme na Skypu ve středu a ve čtvrtek.

Kdo potřebuje zopakovat, co je nevyjádřený podmět, tak tady je video: https://www.youtube.com/watch?v=T-gVXmVXEFw

M – zopakujte si zaokrouhlování – písemně do sešitu (83/4) a příklady 84/4 (stačí si zapsat jen výsledky, kdo potřebuje, píše si celé příklady

ÚT 19. 5.

Čj – Kdo dnes není na Skypu, přečtěte si bajku 164/4. Opište si do sešitu první větu a naznačte u ní základní skladební dvojice i další dvojice. Z článku si vypište ještě další dvě věty jednoduché (mají jen jeden slovesný tvar) a najděte přísudky a podměty. Pokud je někde podmět nevyjádřený, napište ho do závorky. Kdo zvládne, vyznačí i další dvojice. Zkontrolujeme na Skypu ve středu a ve čtvrtek.

Kdo potřebuje zopakovat, co je nevyjádřený podmět, tak tady je video: https://www.youtube.com/watch?v=T-gVXmVXEFw

M – zopakujte si zaokrouhlování – písemně do sešitu (83/4) a příklady 84/4 (stačí si zapsat jen výsledky, kdo potřebuje, píše si celé příklady

Aj – doplňte si cvičení v pracovním sešitě: 22/1 (zkontrolujeme ve středu a ve čtvrtek na Skypu)

ST 20. 5.

Čj – Kdo dnes není na Skypu, přečtěte si článek 165/2 – vypište si několikanásobné podměty a k nim přísudky. Dále si přečtěte 165/3 a promyslete (úkol a) i b) ústně)

Video na připomenutí několikanásobného podmětu zde: https://www.youtube.com/watch?v=ctLmm1Crd6s

M – projděte si jednotky času na s. 85, zkuste vypočítat 85/3 a zamyslete se nad slovní úlohou 85/4

ČT 21. 5.

Čj – Kdo dnes není na Skypu, přečtěte si článek 165/2 – vypište si několikanásobné podměty a k nim přísudky. Dále si přečtěte 165/3 a promyslete (úkol a) i b) ústně)

Video na připomenutí několikanásobného podmětu zde: https://www.youtube.com/watch?v=ctLmm1Crd6s

M – projděte si jednotky času na s. 85, zkuste vypočítat 85/3 a zamyslete se nad slovní úlohou 85/4

Aj – podívejte se na texty v učebnici – nová učebnice s. 21, stará učebnice s. 18. Je tam popsáno, co mají někteří lidé na snídani. Objevují se tam tato slovíčka: always = vždycky, sometimes = někdy, never = nikdy. Do sešitu si udělejte tuto tabulku (nebo si ji vytiskněte):tabulka aj k uč. s 21 (18).docx (11.66 kB) a doplňte názvy potravin podle textu (co mají na snídani vždy, co jen někdy a co nikdy?).

PÁ 22. 5.

Čj – Doplňte si na internetu tento pracovní list: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba8.htm

Pokud se chcete potrénovat v hledání podmětů, můžete zkusit tyto odkazy:

http://www.kaminet.cz/ces/veta/podmet1.php - vyjádřené a nevyjádřené podměty

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-podmetu-ve-vete-pravocviko-10/  - vyjádřené jedním slovem i několikanásobné

M – procvičte si převádění jednotek času zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady1c.htm

Aj –  zkuste doplnit cvičení v pracovním sešitě: 24/1 a 2

 

Týden 11. 5. - 15. 5.

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne: řešení úkolů 4. 5. - 8. 5..docx (38.23 kB)

Vlastivěda a přírodověda:

do_po,_ut_11.,_12._5..docx (13.46 kB)

ukoly_do_19._5..docx (13.64 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 11. 5.

Čj – kdo dnes není na Skypu, pustí si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y (vysvětlují se tam  dva pojmy -  podmět a přísudek)

Projděte si v učebnici na straně 161 a 162 oranžové rámečky

Opište si do sešitu první a druhou větu ve cvičení 161/1 a podle návodu z videa a učebnice podtrhněte v obou větách podměty a přísudky.

M – kdo dnes není  na Skypu, zopakuje si jednotky hmotnosti na s. 83 (oranžový rámeček), převody si můžete procvičit zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm

ÚT 12. 5.

Čj – kdo dnes není na Skypu, pustí si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y (podmět a přísudek – zopakování ze včerejška)

Projděte si v učebnici na straně 161 a 162 oranžové rámečky

Opište si do sešitu dvě poslední věty ve cvičení 161/1 a podle návodu z videa a učebnice podtrhněte v obou větách podměty a přísudky.

M – kdo dnes není  na Skypu, procvičí si převody jednotek hmotnosti zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm

Aj – další písnička na procvičení času - celé hodiny

https://www.youtube.com/watch?v=FsRx-jI8_co

A znovu video na procvičení půlhodin z minulého týdne: https://www.youtube.com/watch?v=bAtX3HPIEGA

ST 13. 5.

Čj – kdo není na Skypu – procvičí si hledání podmětu a přísudku na této stránce: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

Přečtěte si cvičení 162/1 a oranžový rámeček na s. 163

M – kdo není na Skypu, připomene si jednotky objemu na straně 84 – oranžový rámeček, převody si můžete procvičit zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm

ČT 14. 5.

Čj – kdo není na Skypu – procvičí si hledání podmětu a přísudku na této stránce: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

Dokončete písemně cvičení 163/3 – vypište základní skladební dvojice (nevyjádřený podmět do závorky - např. (Jana) si neobula, (Jana) padala..., přísudek podtrhnějte vlnovkou a podmět rovnou čarou)

M – kdo není na Skypu, připomene si jednotky objemu na straně 84 – oranžový rámeček, převody si můžete procvičit zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm

Aj – zkuste doplnit komiks v pracovním sešitě na straně 20

Pusťte si poslech ke straně 19 (nová učebnice) nebo 17 (stará učebnice) – poslech si podle potřeby zastavujte: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_conten

t/cz/Happy_Street_2_third_CD1_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

PÁ 15. 5.

Čj - Pracovní list na odevzdání (2 varianty – menší a větší písmo):

pracovní list k odevzdání 11.5. - 15. 5..docx (68.38 kB)

M – komu se nedařilo převádění jednotek hmotnosti a objemu, tak si procvičte na odkazech z předchozích dní, další věci jsou v pracovním listu na odevzdání

Aj – opakování časových údajů v pracovním listu

V pracovním sešitě si projděte slovíčka na straně 95 (Unit 3) a označte si ta, která znáte.

 

Týden 4. 5. - 8. 5.

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne: řešení úkolů 27. 4. - 1. 5..docx (13.94 kB)

Vlastivěda a přírodověda:

ukoly_do_4.,_5._5. (4).docx (14.53 kB)

ukoly_do_9._5. (5).docx (13.59 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 4. 5.

Čj – kdo dnes není na Skypu, odpoví písemně do sešitu na otázky v učebnici s. 157 (zkontrolujeme ve čtvrtek na Skypu)

M - kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu úlohu 81/2

Podívejte se na stranu 82 (oranžový rámeček) a připomeňte si jednotky délky.

Kdo chce, může si k tomu pustit toto video: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-15/ (pusťte si video ke cvičení 1)

ÚT 5. 5.

Čj – kdo dnes není na Skypu, odpoví písemně do sešitu na otázky v učebnici s. 157 (zkontrolujeme ve středu na Skypu)

M - kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu úlohu 81/2

Podívejte se na stranu 82 (oranžový rámeček) a připomeňte si jednotky délky.

Kdo chce, může si k tomu pustit toto video: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-15/ (pusťte si video ke cvičení 1)

Aj – video k určování času – celé hodiny - udělejte si všichni https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo – zkuste čas říct dříve, než se objeví a hlas ho řekne

nebo https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A – podobné video – trénink od 1 do 12 po řadě

- udělejte cvičení v pracovním sešitě 21/2

ST 6. 5.

Čj – kdo není na Skypu, – napište si do sešitu cvičení 159/3

Video na procvičení hledání základních skladebních dvojic: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm

M – kdo není na Skypu, udělá stranu 40 v početníčku (u cvičení 2 změřte svůj stůl a jakoukoliv učebnici nebo knížku)

Kdo si potřebuje procvičit převádění jednotek, může zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

ČT 7. 5.

Čj – kdo není na Skypu – napište si do sešitu cvičení 159/3

Video na procvičení hledání základních skladebních dvojic: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm

M – kdo není na Skypu, udělá stranu 40 v početníčku (u cvičení 2 změřte svůj stůl a jakoukoliv učebnici nebo knížku)

Kdo si potřebuje procvičit převádění jednotek, může zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

Aj – videa na procvičení časových údajů – half past (půl)

https://www.youtube.com/watch?v=bAtX3HPIEGA

a krátká písnička https://www.youtube.com/watch?v=CFswaCX5mAA

Ještě jedno video – dobrovolné - pro ty, kteří chtějí vědět, jak se říká čtvrt a tři čtvrtě: https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

PÁ 8. 5.

Státní svátek

List na odevzdání (zadán minulý týden)  – prosím poslat do 8. 5. pracovní list k odevzdání 27. 4. - 8. 5..docx (19.81 kB)

Týden 27. 4. - 1. 5.

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne: řešení úkolů 20. 4. - 24. 4..docx (16.62 kB)

Zadání pracovního listu k odevzdání je v pátečním rozpisu. Protože je v pátky tento i příští týden státní svátek, dávám jen jeden list na celou dobu. Můžete mi ho poslat kdykoliv, třeba i po částech, nejpozději ale prosím v pátek 8. 5.

Přírodověda a vlastivěda:

ukoly_do_4.,_5._5..docx (14.53 kB)

ukoly_od_28._4._do_2._5..docx (12.52 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 27. 4.

Čj – kdo dnes není na Skypu, přečte si text na straně 154 a na čtvrtek si připraví popis nějakého výrobku, který sám vyrobil. Řeknete, co jste vyráběli, co jste k tomu potřebovali a jak jste postupovali. Můžete si to i napsat. Bude fajn, když nám výrobek ve čtvrtek budete moct i ukázat (ale nevadí, když to nepůjde).

Zopakujte si, co určujeme u sloves a určete si ústně aspoň pět sloves ze strany 155/1

M - kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu příklady v učebnici 78/2 a  78/3 (tady aspoň 4 příklady)

ÚT 28. 4.

Čj – kdo dnes není na Skypu, přečte si text na straně 154 a na středu si připraví popis nějakého výrobku, který sám vyrobil. Řeknete, co jste vyráběli, co jste k tomu potřebovali a jak jste postupovali. Můžete si to i napsat. Bude fajn, když nám výrobek ve středu budete moct i ukázat (ale nevadí, když to nepůjde).

Zopakujte si, co určujeme u sloves a určete si ústně aspoň pět sloves ze strany 155/1

M – kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu příklady v učebnici 78/2 a  78/3 (tady aspoň 4 příklady)

Aj – video na procvičení he/she likes a he/she doesn’t like – opakujte si věty s videem (můžete si taky video zastavovat dřív, než se tam objeví napsaná věta, a říkat věty dopředu, ale je to dost rychle):

https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4

Napište do sešitu anglicky informace o třech lidech z vašeho okolí – vždy jednu větu o tom, co mají rádi a jednu, co nemají – celkem tedy 6 vět

Příklad:

My brother: He likes grapes. He doesn’t like cheese.

My sister: She likes….. She doesn’t like…

My mum: She…

ST 29. 4.

Čj – kdo není na Skypu, – napište si do sešitu cvičení 155/2

M – kdo není na Skypu, udělá si do sešitu úlohu 79/1 a příklady 81/3 (komu se úloha nedaří, připomene to příští týden na Skypu)

Rychlíci můžou zkusit zajímavou slovní úlohu 77/5

ČT 30. 4.

Čj – kdo není na Skypu – napište si do sešitu cvičení 155/2

M – kdo není na Skypu, udělá si do sešitu úlohu 79/1 a příklady 81/3 (komu se úloha nedaří, připomene to příští týden na Skypu)

Rychlíci můžou zkusit zajímavou slovní úlohu 77/5

Aj – prohlédněte si stranu 18 v učebnici (ve staré je to strana 16) – podívejte se na hodiny (poslech si pustíme na skypech a vysvětlíme si), pusťte si písničku – CD u pracovního sešitu – poslech č. 6

PÁ 1. 5.

Státní svátek

List na odevzdání  – prosím poslat do 8. 5. pracovní list k odevzdání 27. 4. - 8. 5..docx (19.81 kB)

 

 

Týden 20. 4. - 24. 4. 

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne zde: řešení úkolů 13. 4. - 17. 4..docx (14.31 kB)

Zadání pracovního listu k odevzdání je v pátečním rozpisu. Tentokrát se bude týkat jen češtiny. Opět vás požádám o poslání do soboty 25. 4. Kdo zvládne, může se do něj samozřejmě pustit i dřív.

Vlastivěda a přírodověda: 

do_24._4._ukoly_domu.docx (14.66 kB)

otazky_a_odpovedi_do_24._4..docx (11.88 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 20. 4. 

Čj – kdo dnes není na Skypu, přečte si článek 151/2 a určí osobu, číslo, způsob a čas u těchto sloves (pozor, u podmiňovacího a rozkazovacího způsobu se čas neurčuje!): pozval si, pohostil by, upečeš, ptá se, udělám, napiš, nezapomeňte, budou hrát, prohlédli by si, bude spát

Kdo chce, může si k tomu vytisknout tabulku:tabulka slovesa.docx (11.93 kB)

M - kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu příklady v učebnici 74/3 a slovní úlohu 74/5

– písemné násobení dvojciferným číslem si stále můžete procvičovat zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

ÚT 21. 4.

Čj – kdo dnes není na Skypu, přečte si článek 151/2 a určí osobu, číslo, způsob a čas u těchto sloves (pozor, u podmiňovacího a rozkazovacího způsobu se čas neurčuje!): pozval si, pohostil by, upečeš, ptá se, udělám, napiš, nezapomeňte, budou hrát, prohlédli by si, bude spát

Kdo chce, může si k tomu vytisknout tabulku:tabulka slovesa.docx (11.93 kB)

M – kdo dnes není  na Skypu, vypočítá do sešitu příklady v učebnici 74/3 a slovní úlohu 74/5

– písemné násobení dvojciferným číslem si stále můžete procvičovat zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

Aj –  udělejte si všichni cvičení 2 na straně 18 v pracovním sešitě

- projděte si slovíčka v učebnici na straně 17 (novější verze) nebo 15 (starší verze), označte si je ve slovníku (pracovní sešit s. 95)

ST 22. 4.

Čj – kdo není na Skypu, opět si otevřete tento pracovní list: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051 (tentokrát si udělejte cvičení 3 a 4 – alespoň polovinu z každého)

M –  kdo není na Skypu, udělá si do sešitu příklady – učebnice 75/2 a slovní úlohu 75/1, rychlíci můžou popřemýšlet, jak by vyřešili 75/5 (doporučuju si to nakreslit)

ČT 23. 4.

Čj – kdo není na Skypu – opět si otevřete tento pracovní list: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051 (tentokrát si udělejte cvičení 3 a 4 – alespoň polovinu z každého)

M – kdo není na Skypu, udělá si do sešitu příklady – učebnice 75/2 a slovní úlohu 75/1, rychlíci můžou popřemýšlet, jak by vyřešili 75/5 (doporučuju si to nakreslit)

Pro zájemce procvičení násobení na internetu zde:

 

Aj – pracovní sešit s. 19/2 – zkuste doplnit – poradí vám věty v učebnici na s. 17 (15)

Video na procvičení podobných vět:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/has-got/exercises.html 

PÁ 24. 4.

Pracovní list na odevzdání (větším i menším písmen): pracovní list k odevzdání.docx (14.71 kB)

Čj – tentokrát pracovní list na čtení s úkoly - vyplňte si na internetu http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_111

M – http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-24/ (pusťte si video ke cvičení 3) – slovní úloha o permonících, vypočítejte úlohu a, b, c, kdo chce, zkusí i d)

Aj – koukněte na některá videa na procvičení slovíček k tématu jídlo (nejsou tam všechna slovíčka z učebnice, ale zase tam je plno jiných) https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw

https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ – ovoce – hádanky a výslovnost

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/whats-this/exercises.html - procvičení slovíček - kliknutím na obrázek se vám ukáže řešení

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/choice/exercises.html - přiřazování slovíček k obrázkům

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/hangman/food.html - hra Oběšenec na slovíčka – téma jídlo

Týden 13. 4. - 17. 4.

řešení 6. 4. - 10. 4..docx (11.73 kB)

slovesný způsob - přehled.xlsx (10.62 kB)

Vlastivěda a přírodověda

do_17._4..docx (15.81 kB) 

otazky_a_odpovedi_do_17._4..docx (12.1 kB)

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 13. 4. 

Čj –  procvičení na určování sloves (opakování z minulého týdne): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

-kdo dnes není na Skypu, napíše si do sešitu cvičení 3 na straně 148 (6 vět, zbytek ústně)

M – písemné násobení dvojciferným číslem si stále procvičujte zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

(udělejte aspoň 6 příkladů)

ÚT 14. 4.

Čj – procvičte si slovesný způsob zde: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-zpusob-1-uroven/1260  nebo zde: (opět hraTetris - slova ovládáte šipkami a zařazujete do správného sloupce): https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=search

-kdo dnes není na Skypu, napíše si do sešitu cvičení 3 na straně 148 (aspoň 6 vět)

M - další video na procvičení násobení dvojciferným číslem s nulou na konci: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/  (pusťte si video ke cvičení 2, video si podle potřeby zastavujte a kontrolujte výsledky, pište celé příklady)

Aj – udělejte všichni stranu 88 v pracovním sešitě, ve středu a ve čtvrtek na Skypu zopakujeme – přečtete mi, co jste napsali ve cvičení 2

-poslech ke cvičení 1 (možná už jste si to někteří udělali na internetu dříve, protože tento poslech už jsme měli k jinému cvičení): https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce2?cc=cz&selLanguage=cs - nad cvičením se dá přepínat mezi úkoly 1 (to je ten poslech a zapnete ho modrou šipečkou v černém obdélníku) a 2 – můžete si taky zopakovat, jsou to čísla do 100 a uděláte si je přímo na internetu)

ST 15. 4.

Čj – kdo není na Skypu: projděte si cvičení 147/1 – vypište do sešitu pod sebe 10 sloves v rozkazovacím způsobu (většinou jsou na začátku věty), vedle napište další tvary rozkazovacího způsobu podle návodu b) a c) – ve čtvrtek to projdeme (se středeční skupinkou toto cvičení uděláme)

Vzor: nezapomeň – nezapomeňte - nezapomeňme

M –  udělejte si v početníčku na s. 30 cvičení 1 (u prvních tří příkladů využijte toho, co jsme si říkali ve Skypech = není potřeba násobit nulou, jen ji sepíšeme), kdo je šikovný, udělá i cvičení 2

ČT 16. 4.

Čj – kdo není na Skypu: projděte si cvičení 148/2 – vypište do sešitu pod sebe 15 sloves z v oznamovacím způsobu, vedle napište tvar rozkazovacího způsobu ve stejné osobě a čísle (se čtvrteční skupinkou toto cvičení uděláme)

Vzor: půjdeš – pojď (nechám stejnou osobu – ty půjdeš, ty pojď – 2.osoba, číslo jednotné)

          napíšete - napište (vy napíšete, vy napište – 2. osoba, číslo množné)

M – učebnice 73/1 a 2 – spočítejte do sešitu, číslo 5 si projděte ústně

Aj – zopakujte si slovíčko like pomocí těchto odkazů

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk – Do you like Broccoli Ice Cream? – písnička na zopakování otázky Co máš rád? + odpovědi Yes, I do. (Ano, mám) No, I don’t. (Ne, nemám.)

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc –  pokračování stejné písničky s jinými slovíčky pro zájemce

https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs  – I like, I don’t like, kratičké vtipné video.

Kdo chce, tak tady je asi 7 minut kratičkých videí ke slovesu LIKE (příběhy, písničky, rytmizované básničky)

https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI

PÁ 17. 4.

Pracovní list k odevzdání zde: pracovní list k odevzdání 13. 4. - 17. 4..docx (16.01 kB) (2 verze větším a menším písmem)

Čj – procvičte si tvary rozkazovacího způsobu v tomto pracovním listu: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051 (stačí, když vypracujete cvičení 1 a 2 nebo aspoň jejich část a dáte vyhodnotit – bude to po vás chtít vyplnit jméno, stačí napsat křestní, a pozor – mají tam chybu: úplně první slovo vylez – je 2. osoba, ale mně to počítač opravil na 3., tak si toho nevšímejte)

M – písemné násobení si můžete procvičit zde: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika4/4Ma17.Zk/nasobeni-2cifry-1.htm

Aj – podívejte se na úvodní text ke třetí lekci – uč. s. 14 (starší učebnice) nebo 16 (novější učebnice) – poslech je zde: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_03?cc=cz&selLanguage=cs – šipkami pod obrázky si překlikáváte na další, opakujte si text podle poslechu, snad vám to půjde spustit, když ne, tak aspoň přečtěte (v prohlížeči Chromu mi to nešlo, ale v Exploreru ano)

 

Týden 6. 4. - 10. 4.

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne:řešení úkolů z týdne 30. 3. - 3. 4..docx (14.65 kB)

Video z matematiky se tentokrát týká násobení dvojciferným číslem – video si zastavujte a do sešitu si pište celé příklady.

Opět vás požádám o poslání pracovního listu – tentokrát si ho uděláte v pondělí nebo v úterý, na odevzdání máte čas do pátku.

Protože by za normální situace byly velikonoční prázdniny, nachystala jsem vám na čtvrtek a pátek něco pro zábavu – vyrábění a jarní písničky. Pokud něco vyrobíte, určitě mi pošlete fotku! Když nebudete mít co dělat, najdete tam návrhy, co si udělat v češtině nebo matematice.

Napište mi ke konci týdne, jak jste vše zvládli, co se vám dařilo, co vás bavilo. Sauriovu emailovou adresu mají rodiče v poště! Můžete taky napsat přes dmsoftware.

Pokud vám dojdou sešity, neváhejte se na mě obrátit.

Vlastivěda a přírodověda pod tabulkou!

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 6. 4. 

Čj –  procvičení na určování sloves: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

-kdo dnes není na Skypu, udělá si tento pracovní list, který mi pošle ke kontrole: pracovní list na známky 6. 4.-10. 4..docx (14.78 kB)

M – na Skypu si zopakujeme rychle římské číslice a začneme se učit písemné násobení dvojciferným číslem

-kdo není na Skypu, dělá pracovní list (viz zadání u Čj)

ÚT 7. 4.

Čj – kdo byl včera na Skypu, udělá si pracovní list (zadání v pondělí), který mi pošle ke kontrole do pátku

Ostatní si procvičují určování u sloves z pondělí.

Pro zájemce opakování slovních druhů formou pexesa zde: https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-2-uroven/222

 

M – kdo nedělá pracovní list na známky, podívá se na toto video a vyzkouší něco spočítat – vrátíme se k tomu ve čtvrtek, až se uvidíme: : http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/  (pusťte si video ke cvičení 1, video si podle potřeby zastavujte a kontrolujte výsledky, pište celé příklady)

-kdo byl v pondělí na Skypu, dělá pracovní list (viz zadání v pondělí u Čj)

Aj –  udělejte všichni stranu 17 v pracovním sešitě

-podle možností si stále opakujte čísla do 100, slovíčka – rodina, abecedu, her, his, She’s/he’s got…

ST 8. 4.

Čj - zábavné procvičení osoby u sloves zde: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/871

nebo zde: https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-osoba-2-uroven?source=explicitMapGlobal (jedná se o hru Tetris – slova ovládáte šipkami a zařazujete do správného sloupečku)

- učebnice s. 145/1, 2, 3 udělejte ústně, příští týden to projdeme

 

M –  zopakujte si písemné dělení – učebnice 70/4 – 6 příkladů do sešitu a zkoušky, a násobení s nulami 71/3 ústně

Video k násobení dvojciferným číslem zde: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/  (kdo potřebuje, pustí si opět video ke cvičení 1, kde je vysvětlení postupu, ostatní se podívají na video ke cvičení 4 – máte zkontrolovat, zda jsou příklady správně)

ČT 9. 4.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – DOBROVOLNÉ ÚKOLY, VYRÁBĚNÍ A PÍSNIČKY

Čj – můžete si opakovat vše o podstatných jménech a slovesech a využít k tomu jakýkoliv odkaz z tohoto nebo i z předchozích týdnů

M – písemné násobení dvojciferným číslem si můžete procvičovat zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

 

Aj – písnička o jaru – možná si pamatujete z loňska:

https://www.youtube.com/watch?v=zDxM1Lyywus

Nebo se vám líbí tahle?:

https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA

A jedna aktuální k mytí rukou: Wash your hands!:https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

 

Pracovky - vyberte si:

O Velikonocích můžete vyrobit některý z těchto výrobků:

http://krokotak.com/2017/06/birds-origami/ - ptáčci – skládanka origami

http://krokotak.com/2017/03/diy-toilet-roll-bunny/ - zajíček z roličky od toaletního papíru

http://krokotak.com/2017/03/paper-roll-spring-chick/ - kuřátko z roličky

http://krokotak.com/2016/04/paper-lamb-2/ - ovečka z papíru

http://krokotak.com/2014/03/chicken-from-kitchen-gloves/ - vtipná slepice z gumové rukavice J

Když něco vyzkoušíte, nezapomeňte mi poslat fotku, ať vidím, jak se vám to povedlo. Můžete taky poslat fotky, když budete třeba zdobit vajíčka apod.

Hudebka: jarní písnička pro radost – Které názvy květin se v písničce objeví? Napište Sauriovi! https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw

PÁ 10. 4.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – DOBROVOLNÉ ÚKOLY A VYRÁBĚNÍ – koukněte na čtvrteční zadání!

Vlastivěda a přírodověda:do_10._4..docx (12.76 kB) 

otazky a odpovedi do_10._4..docx (12.76 kB) 

 

Týden 30. 3. - 3. 4.

Řešení pracovních listů, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech z minulého týdne: řešení úkolů z týdne 23.3.-27.3..docx (14.66 kB)

Tento týden mi všichni povinně pošlete ke kontrole páteční pracovní list.

Vlastivěda a přírodověda pod tabulkou!

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 30. 3. 

Čj – vzpomeňte si, co víte o slovesech (připomenutí najdete na s. 140), přečtěte si článek na s. 136 a najděte co nejvíc sloves

Která informace z článku vás nejvíc zaujala? (toto cvičení projdeme s pondělními skupinkami)

M –  násobení a dělení s nulami procvičíme na Skypu

-Pusťte si toto výukové video k římským číslicím: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-55/ (cvičení 1A a 1B jsou vysvětlující, další cvičení jsou na procvičení, všichni si udělají cvičení 3 a 4, komu to nepůjde, prohlédne si č. 1 a zkusí ještě další cvičení – 2 nebo 5)

ÚT 31. 3.

Čj – určete vzory u těchto podstatných jmen (do sešitu): učebnice, zajíc, mrak, hřiště, květináč, panáček

- Co určujeme u sloves? (kdo neví, tak odpovědi najde na s. 140 nebo v sešitě Přehledy) nebo najdete zde: určování u sloves - opakování.xlsx (9.81 kB)

- přečtěte si cv. 3 na straně 137 a zkuste přečíst ještě dvakrát v jiné osobě – podle návodu 3b a 3c (toto cvičení projdeme s úterními skupinkami)

- kdo chcete, vyluštěte hádanku 137/2 – řešení si napište do sešitu

M – další video na procvičení římských číslic: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-56/ (pusťte si video ke cvičení 1, kdo chce, udělá i č. 2)

Aj – zkuste vyřešit hádanku v pracovním sešitě na s. 11/2

-podle možností si stále opakujte čísla do 100, slovíčka – rodina, abecedu

ST  1. 4.

Čj - učebnice 138/5 – zkusit doplnit ústně slovesa, další věci procvičíme na Skypu

M –  video k dalším římským číslicím: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-56/ (pusťte si video ke cvičení 3, kdo chce, udělá i č. 4, koho to baví, může přemýšlet u videa č. 5)

ČT 2. 4.

Čj – uč. s. 141/8 - určete osobu, číslo a čas u těchto sloves do sešitu: stál, hledáš, půjdu, budu čekat, měl jsem, zakopali (řešení pošlu příští týden)

- další věci procvičíme na Skypu

Aj – budeme procvičovat ve středečních a čtvrtečních Skypech, kdo se nepřipojí, zkusí s. 13/1 v pracovním sešitě.

Pro zájemce ještě video na procvičení otázky How old are you?: https://www.youtube.com/watch?v=o75oVf8JDeQ (všímejte si této otázky a také odpovědí, je jich tam spousta)

M – zopakujte si římské číslice s tímto videem: http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-47/ (udělejte  si video ke cvičení 1, komu to nestačí, může si projít i ostatní videa na této stránce)

PÁ 3. 4.

Čj – pracovní list do Čj  a M: pracovní list na známky.docx (14.83 kB) – prosím o poslání zpět do soboty 4. 4. – bude na známky (vytiskněte, vyplňte, pak naskenujte nebo vyfoťte na mobil a pošlete fotku na Sauriovu adresu, nebo vyplňte v počítači a pošlete na stejnou adresu jako přílohu) - UPOZORNĚNÍ: V souboru jsou dvě verze - větší a menší písmo, samozřejmě stačí vyplnit jen jednou :-)

Aj – pracovní sešit s. 87/1 – opakování 1. lekce – přečtěte si text a odpovězte na otázky (možná už to máte). Připravte si podobné povídání o sobě – alespoň 5 vět – můžete si je i napsat. V pondělních a úterních Skypech mi je řeknete.

Kdo má chuť, může si opakovat abecedu a slovíčka k tématu rodina zde (jedná se o hru oběšenec): https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/hangman/family.html

M – něco je v pracovním listu s češtinou, který mi pošlete ke kontrole, zábavné procvičení římských číslic můžete vyzkoušet zde: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html

Po domluvě s paní učitelkou přikládám přehled učiva do vlastivědy a přírodovědy: do_3._4..docx (12.79 kB)   otazky_a_odpovedi.docx (15.12 kB)

 

Týden 23. 3. - 27. 3.

Řešení pracovních listů z minulého a předminulého týdne:

řešení tabulky z manuálu vzory pods. jmen.docx (12.25 kB)

řešení p. listu Procvičení koncovek z týdne 16. 3. - 20. 3..docx (14.32 kB)

řešení p. listu AJ z 19. 3..docx (12.19 kB)

Vlastivěda a přírodověda pod tabulkou!

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 23. 3. 

Čj - uč. 133/4a - napsat do sešitu 6 vět (kdo chce, může napsat všechny), u doplňovaných slov vám pomůžou vzory!

M – komu se moc nedařilo dělit čísly s nulami, může se podívat na toto video – uvidíte vysvětlení a příklady, které můžete i sami počítat a dostáváte hned výsledky pro kontrolu (pusťte si video ke cvičení 3):

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/

– uč. 67/2 vyřešte příklady i hádanku – do sešitu

ÚT 24. 3.

Čj - učebnice 133/4b - napsat do sešitu pod sebe tato slovní spojení a doplnit i/y, pak u doplněných slov určit pád, číslo, rod (u mužského rodu i životnost) a vzor:

k ředitel__

ředitel škol___

ze tm___

schránka na dopis___

kroužili holub___

naše tajemstv___

v láhv___

úsil___

M – další video na procvičení dělení s nulami (na stránce je více videí, pusťte si video ke cvičení 2):

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-29/

- početníček s. 18/1

Aj - zopakujte si čísla – 15, 87, 61, 29, 36, 44, 75, 53, 92, 68 (můžete se vrátit k videím z minulého týdne - v archivu)

Písnička pro radost zde (pro zájemnce): https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w Jaké další členy rodiny ještě dokážete pojmenovat? Zopakujte si!

Podívejte se všichni na toto video – všímejte si hlavně vět She’s got… (Ona má…) He’s got… (On má…) a naučte se tato slovní spojení vyslovovat:

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1&index=11

Koho zajímají slovíčka k videu, může k hledání využít tento slovník:

https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky

ST 25. 3.

Čj - učebnice 134/4c – projít celé ústně, pak napsat do sešitu 8 vět (kdo chce, může celé) – pracujte se vzory!

Příklad (co mi běží hlavou při doplňování): Oba lvi spali. – lvi měkké i, protože to je jako páni

M – početníček s. 18/2 a 3, rychlíci můžou taky 3 a 4

ČT 26. 3.

Čj – projděte si alespoň ústně opakovací rámeček na straně 134 a 135

Aj – uč. strana 11 – přečtěte si úvodní rozhovor, popište si obrázky, kdo má jaké sourozence. Nabídka variací vět, které vám pomůžou + jejich překlad:

She’s got one sister/one brother/two sisters/two brothers. (Ona má jednu sestru/jednoho bratra/dvě sestry/dva bratry.)

He’s got one sister/one brother/two sisters/two brothers. (On má jednu sestru/jednoho bratra/dvě sestry/dva bratry.)

He hasn’t got any sister/any brother/any sisters/any brothers. (On nemá žádnou sestru/žádného bratra/žádné sestry/žádné bratry.)

M – zopakujte si násobení s nulami s tímto videem:

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-29/ (pusťte si video ke cvičení 1, rychlíci zvládnou i video ke cvičení 3)

PÁ 27. 3.

Čj – pokud se chcete dovědět, jak jde čeština Hurvínkovi, pusťte si toto video (určeno pro pobavení): https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c

– pro zopakování koncovek podstatných jmen vyzkoušejte tuto stránku:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

Aj – stále si opakujte čísla do 100 a taky anglickou abecedu

- Pracovní sešit s. 11 – poslech ke cvičení 1 najdete zde: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce2?cc=cz&selLanguage=cs (nad cvičením se dá přepínat mezi úkoly 1(to je ten poslech a zapnete ho modrou šipečkou v černém obdélníku) a 2 – můžete si taky vyzkoušet, je to opakování čísel do 100 a uděláte si je přímo na internetu)

Pokud si chcete udělat úkol číslo 1 taky na internetu, pište do rámečků velká písmena P nebo N, zmáčknutí tlačítka score pod cvičením vám ukáže, jak jste to zvládli.

M – procvičení dělení s nulami s videem (pusťte si video ke cvičení 1http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-30/

– zopakujte si písemné dělení na této stránce: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html (když příklad spočítáte, dole je tlačítko vyhodnotit, nahoře vpravo pak tlačítko pro další příklad – udělejte aspoň 3 příklady)

Po domluvě s paní učitelkou přikládám přehled učiva do vlastivědy a přírodovědy: do_27._3..docx (13.13 kB)

Týden 16. 3. - 20. 3.

Doplňkový materiál k procvičení koncovek podstatných jmen zdeprocvičení - doplnění koncovek podstatných jmen muž. rodu.docx (14.37 kB)

Manuál (pomocníka) pro určování vzorů u podstatných jmen zde: Vzory podstatných jmen - návod (klikněte na název a dokument se vám stáhne)

 

Datum zadání DÚ Předmět, úkol Na kdy?
PO16. 3. 

Čj - uč. 125/11 - napsat do sešitu 15 podstatných jmen rodu mužského a určit vzory

M - uč. 65/4, 7 - do sešitu

 

ÚT 17. 3.

Čj - učebnice 126/12 - napsat do sešitu 1. část cvičení - celé věty! (po Čáp__ už přiletěli.) Do závorky za doplňované slovo napište vzor ve stejném pádě a čísle - pomůžou vám tabulky v učebnici na s. 123 a 124

Příklad: Zítra zajdu k doktorovi.(pánovi)

M - spočítat 4 příklady do sešitu: 

12 457       457 602        25 143         98 457:6=

87 251     - 281 441        *      3

- uč. 66/projít si dělení s nulami a spočítat 66/1 do sešitu 

Aj - zopakujte si čísla - desítky a označte si je ve slovníku - p.s. 95/Unit 2

- zkuste si anglicky říct tato čísla 25, 68, 91, 30, 47, 56, 79, 83

- odkaz na písničku s čísly 0-100 zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y&list=PLvCsjBEE2c5L5dR1YwqBT5maykl12Opty

nebo zde:

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

 

ST 18. 3.

Čj - učebnice 127/14 - napsat celé do sešitu - opět do závorky psát vzory 

Příklad: ovocný strom - ovocné stromy (hrady

- zopakovat vzory středního a ženského rodu a určit u těchto slov: křída, srdce, lampa, období, ptáče, bouře, hráz, konev, křídlo, přízemí, zlost - do sešitu

M - uč. 66/3 do sešitu, 66/5 do sešitu - výpočet a odpověď

 

ČT 19. 3.

Čj - učebnice 128/16 - přečíst si diktát a napsat do sešitu 3 - 7 slov, která považujete za nejtěžší

Zamyslete se, jak byste odůvodnili, proč se to tak napíše (to, co máte odůvodnit, je tučně):

bydlí, domy, blízko, do školy, výpravy, okolí, na houby, se psy, na cvičiště

Aj - podívejte se na krátké video zde: https://www.youtube.com/watch?v=J84KsvFmkoo

a vyplňte k němu tento pracovní list:angličtina - pracovní list k videu.docx (12.28 kB)

M - spočítat příklady (do sešitu):

12 000:100=      260 000:1000=       8500:100=

41 200:100=      35 000:10=             136 500:10=

200 000:1000=   51 000:100=           76 300:100=

6 200:10=         150 000:1000=        37 000:10=

- zopakovat malou násobilku

 

PÁ 20. 3.

Čj - zopakovat všechny vzory a určit u těchto slov (ústně): koberec, okno, zeď, obrázek, mrak, obloha, auto, střecha, stín, košile, hřiště, ploutev, holub, obličej, houslista, hnízdo, kominík, správce, slabost, strašák

uč. s. 131/6 - přečíst si článek a popsat obrázek bílé paní - písemně 7 - 10 vět

Aj - zopakujte si vazbu I've got (já mám)/I haven't got (já nemám) s tímto krátkým videem: https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

Napište do sešitu věty, které pravdivě popisují, že máte nebo nemáte tyto věci (použijte I've got nebo I haven't got): a ball, a kite, a plane, a skateboard, a boat, a bike, a doll, a train, a car, a tennis racket

- zopakujte si čísla 0-100 - jak se řekne 56, 74, 20, 91, 35, 18, 49, 83, 60 - pomůžou vám videa z úterý 17. 3.

M - spočítat 4 příklady do sešitu: 

42 507       782 253         7 895         125 491:5=

29 236     - 451 602        *      7

- s. 67 - prohlédnout si pokyny k dělení a zkusit vypočítat 67/1 do sešitu

 

Týden 9. 3. - 13. 3.

Vzory podstatných jmen - návod (klikněte na název a dokument se vám stáhne)

Datum zadání DÚ Předmět, úkol Na kdy?
PO 9. 3. 

Čj - 133/2 - do sešitu

10. 3.

ÚT 10. 3.

Čj - list 34/2

 

ST 11. 3.

Čj - učebnice 118/3 - najít aspoň 10 podstatných jmen mužského rodu a určit životnost

- učebnice s. 120 - projít si tabulku a zkusit 120/6

- zopakovat vzory středního a ženského rodu a určit u těchto slov: slepice, morče, past, nebe, sítko, sádlo, obluda, páteř, jedle, psaní, levandule

M - s. 64/1, 2 a 65/1 - znovu projít ústně

- početníček 14/1, 2 

 

ČT 12. 3.

Čj - zopakovat vzory středního a ženského rodu, naučit se vyjmenovat vzory mužského rodu

- zkusit list 34/1 (máte doma z úterý) - pomůže vám učebnice s. 122

Aj - učit se slovíčka - rodina (uč. s. 9)

- zájmena her - její, his - jeho: Zkoušet věty typu Her jumper is red. His dog is big. It's her cat. They're his socks. - viz p.s. s. 7

- opakovat anglickou abecedu (je na CD u pracovního sešitu - nahrávka 2)

M - početníček 14/3, rychlíci zvládnou i 14/4

 

PÁ 13. 3.

Čj - uč. s. 120/7 - ústně

- uč. 123/8 - do sešitu - správně napsat a určit vzory - můžete psát normálně na řádky a vzor napsat do závorky, takže to může vypadat takto:

poplatek (hrad), po pás (hrad), uklízeč (muž)...

Aj - uč. s. 10 - projít čísla - desítky a naučit se, písnička je na CD - nahrávka č. 4

- p. s. - s. 9 - kdo nemá, 10/2 - pospojujte klíče podle tvaru "zoubků" a doplňte věty

M - početníček 28/1, 2, 3, kdo chce tak i 4 

- pokud nemáte, dopočítávejte postupně s. 29, 32 a 33 v početníčku - do konce příštího týdne (20. 3)