Obsah

Týden 23. 3. - 27. 3.

Řešení pracovních listů z minulého a předminulého týdne:

řešení tabulky z manuálu vzory pods. jmen.docx (12.25 kB)

řešení p. listu Procvičení koncovek z týdne 16. 3. - 20. 3..docx (14.32 kB)

řešení p. listu AJ z 19. 3..docx (12.19 kB)

Pokud vám dojdou sešity, neváhejte se na mě obrátit.

Výsledky k videím z matematiky si pište do sešitu, ať si to pak můžete zkontrolovat. Kdo potřebuje škrtat nuly, tak si napíše celé příklady. Při počítání si video zastavte, ať máte dost času na práci.

Napište mi ke konci týdne, jak jste vše zvládli, co se vám dařilo, co vás bavilo. Sauriovu emailovou adresu mají rodiče v poště! Můžete taky napsat přes dmsoftware.

Vlastivěda a přírodověda pod tabulkou!

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 23. 3. 

Čj - uč. 133/4a - napsat do sešitu 6 vět (kdo chce, může napsat všechny), u doplňovaných slov vám pomůžou vzory!

M – komu se moc nedařilo dělit čísly s nulami, může se podívat na toto video – uvidíte vysvětlení a příklady, které můžete i sami počítat a dostáváte hned výsledky pro kontrolu (pusťte si video ke cvičení 3):

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/

– uč. 67/2 vyřešte příklady i hádanku – do sešitu

ÚT 24. 3.

Čj - učebnice 133/4b - napsat do sešitu pod sebe tato slovní spojení a doplnit i/y, pak u doplněných slov určit pád, číslo, rod (u mužského rodu i životnost) a vzor:

k ředitel__

ředitel škol___

ze tm___

schránka na dopis___

kroužili holub___

naše tajemstv___

v láhv___

úsil___

M – další video na procvičení dělení s nulami (na stránce je více videí, pusťte si video ke cvičení 2):

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-29/

- početníček s. 18/1

Aj - zopakujte si čísla – 15, 87, 61, 29, 36, 44, 75, 53, 92, 68 (můžete se vrátit k videím z minulého týdne - v archivu)

Písnička pro radost zde (pro zájemnce): https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w Jaké další členy rodiny ještě dokážete pojmenovat? Zopakujte si!

Podívejte se všichni na toto video – všímejte si hlavně vět She’s got… (Ona má…) He’s got… (On má…) a naučte se tato slovní spojení vyslovovat:

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1&index=11

Koho zajímají slovíčka k videu, může k hledání využít tento slovník:

https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky

ST 25. 3.

Čj - učebnice 134/4c – projít celé ústně, pak napsat do sešitu 8 vět (kdo chce, může celé) – pracujte se vzory!

Příklad (co mi běží hlavou při doplňování): Oba lvi spali. – lvi měkké i, protože to je jako páni

M – početníček s. 18/2 a 3, rychlíci můžou taky 3 a 4

ČT 26. 3.

Čj – projděte si alespoň ústně opakovací rámeček na straně 134 a 135

Aj – uč. strana 11 – přečtěte si úvodní rozhovor, popište si obrázky, kdo má jaké sourozence. Nabídka variací vět, které vám pomůžou + jejich překlad:

She’s got one sister/one brother/two sisters/two brothers. (Ona má jednu sestru/jednoho bratra/dvě sestry/dva bratry.)

He’s got one sister/one brother/two sisters/two brothers. (On má jednu sestru/jednoho bratra/dvě sestry/dva bratry.)

He hasn’t got any sister/any brother/any sisters/any brothers. (On nemá žádnou sestru/žádného bratra/žádné sestry/žádné bratry.)

M – zopakujte si násobení s nulami s tímto videem:

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-29/ (pusťte si video ke cvičení 1, rychlíci zvládnou i video ke cvičení 3)

PÁ 27. 3.

Čj – pokud se chcete dovědět, jak jde čeština Hurvínkovi, pusťte si toto video (určeno pro pobavení): https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c

– pro zopakování koncovek podstatných jmen vyzkoušejte tuto stránku:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

Aj – stále si opakujte čísla do 100 a taky anglickou abecedu

- Pracovní sešit s. 11 – poslech ke cvičení 1 najdete zde: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce2?cc=cz&selLanguage=cs (nad cvičením se dá přepínat mezi úkoly 1(to je ten poslech a zapnete ho modrou šipečkou v černém obdélníku) a 2 – můžete si taky vyzkoušet, je to opakování čísel do 100 a uděláte si je přímo na internetu)

Pokud si chcete udělat úkol číslo 1 taky na internetu, pište do rámečků velká písmena P nebo N, zmáčknutí tlačítka score pod cvičením vám ukáže, jak jste to zvládli.

M – procvičení dělení s nulami s videem (pusťte si video ke cvičení 1http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-30/

– zopakujte si písemné dělení na této stránce: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html (když příklad spočítáte, dole je tlačítko vyhodnotit, nahoře vpravo pak tlačítko pro další příklad – udělejte aspoň 3 příklady)

Po domluvě s paní učitelkou přikládám přehled učiva do vlastivědy a přírodovědy: do_27._3..docx (13.13 kB)

Týden 16. 3. - 20. 3.

Doplňkový materiál k procvičení koncovek podstatných jmen zdeprocvičení - doplnění koncovek podstatných jmen muž. rodu.docx (14.37 kB)

Úkoly na jednotlivé dny budou rozepsány v tabulce. Budu ji průběžně doplňovat a aktualizovat.

Značte si, co nepůjde, připravte si dotazy, ať to po návratu do školy můžeme probrat.

Čtěte si, co vás baví a značte si své čtení do tabulky.

Manuál (pomocníka) pro určování vzorů u podstatných jmen zde: Vzory podstatných jmen - návod (klikněte na název a dokument se vám stáhne)

Dotazy ohledně učiva - klidně zavolejte nebo napište na EŽK - budu průběžně kontrolovat.

Úkoly z předchozího týdne jsou v archivu úkolů.

 

Datum zadání DÚ Předmět, úkol Na kdy?
PO16. 3. 

Čj - uč. 125/11 - napsat do sešitu 15 podstatných jmen rodu mužského a určit vzory

M - uč. 65/4, 7 - do sešitu

 

ÚT 17. 3.

Čj - učebnice 126/12 - napsat do sešitu 1. část cvičení - celé věty! (po Čáp__ už přiletěli.) Do závorky za doplňované slovo napište vzor ve stejném pádě a čísle - pomůžou vám tabulky v učebnici na s. 123 a 124

Příklad: Zítra zajdu k doktorovi.(pánovi)

M - spočítat 4 příklady do sešitu: 

12 457       457 602        25 143         98 457:6=

87 251     - 281 441        *      3

- uč. 66/projít si dělení s nulami a spočítat 66/1 do sešitu 

Aj - zopakujte si čísla - desítky a označte si je ve slovníku - p.s. 95/Unit 2

- zkuste si anglicky říct tato čísla 25, 68, 91, 30, 47, 56, 79, 83

- odkaz na písničku s čísly 0-100 zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y&list=PLvCsjBEE2c5L5dR1YwqBT5maykl12Opty

nebo zde:

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

 

ST 18. 3.

Čj - učebnice 127/14 - napsat celé do sešitu - opět do závorky psát vzory 

Příklad: ovocný strom - ovocné stromy (hrady

- zopakovat vzory středního a ženského rodu a určit u těchto slov: křída, srdce, lampa, období, ptáče, bouře, hráz, konev, křídlo, přízemí, zlost - do sešitu

M - uč. 66/3 do sešitu, 66/5 do sešitu - výpočet a odpověď

 

ČT 19. 3.

Čj - učebnice 128/16 - přečíst si diktát a napsat do sešitu 3 - 7 slov, která považujete za nejtěžší

Zamyslete se, jak byste odůvodnili, proč se to tak napíše (to, co máte odůvodnit, je tučně):

bydlí, domy, blízko, do školy, výpravy, okolí, na houby, se psy, na cvičiště

Aj - podívejte se na krátké video zde: https://www.youtube.com/watch?v=J84KsvFmkoo

a vyplňte k němu tento pracovní list:angličtina - pracovní list k videu.docx (12.28 kB)

M - spočítat příklady (do sešitu):

12 000:100=      260 000:1000=       8500:100=

41 200:100=      35 000:10=             136 500:10=

200 000:1000=   51 000:100=           76 300:100=

6 200:10=         150 000:1000=        37 000:10=

- zopakovat malou násobilku

 

PÁ 20. 3.

Čj - zopakovat všechny vzory a určit u těchto slov (ústně): koberec, okno, zeď, obrázek, mrak, obloha, auto, střecha, stín, košile, hřiště, ploutev, holub, obličej, houslista, hnízdo, kominík, správce, slabost, strašák

uč. s. 131/6 - přečíst si článek a popsat obrázek bílé paní - písemně 7 - 10 vět

Aj - zopakujte si vazbu I've got (já mám)/I haven't got (já nemám) s tímto krátkým videem: https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

Napište do sešitu věty, které pravdivě popisují, že máte nebo nemáte tyto věci (použijte I've got nebo I haven't got): a ball, a kite, a plane, a skateboard, a boat, a bike, a doll, a train, a car, a tennis racket

- zopakujte si čísla 0-100 - jak se řekne 56, 74, 20, 91, 35, 18, 49, 83, 60 - pomůžou vám videa z úterý 17. 3.

M - spočítat 4 příklady do sešitu: 

42 507       782 253         7 895         125 491:5=

29 236     - 451 602        *      7

- s. 67 - prohlédnout si pokyny k dělení a zkusit vypočítat 67/1 do sešitu

Týden 9. 3. - 13. 3.

Milí čtvtťáci a jejich rodiče!

Úkoly na jednotlivé dny budou rozepsány v tabulce. Budu ji průběžně doplňovat a aktualizovat.

Značte si, co nepůjde, připravte si dotazy, ať to po návratu do školy můžeme probrat.

Čtěte si, co vás baví a značte si své čtení do tabulky.

Připravím manuál (pomocníka) pro určování vzorů u podstatných jmen Vzory podstatných jmen - návod (klikněte na název a dokument se vám stáhne)

Dotazy ohledně učiva - klidně zavolejte nebo napište na EŽK - budu průběžně kontrolovat.

 

Datum zadání DÚ Předmět, úkol Na kdy?
PO 9. 3. 

Čj - 133/2 - do sešitu

10. 3.

ÚT 10. 3.

Čj - list 34/2

 

ST 11. 3.

Čj - učebnice 118/3 - najít aspoň 10 podstatných jmen mužského rodu a určit životnost

- učebnice s. 120 - projít si tabulku a zkusit 120/6

- zopakovat vzory středního a ženského rodu a určit u těchto slov: slepice, morče, past, nebe, sítko, sádlo, obluda, páteř, jedle, psaní, levandule

M - s. 64/1, 2 a 65/1 - znovu projít ústně

- početníček 14/1, 2 

 

ČT 12. 3.

Čj - zopakovat vzory středního a ženského rodu, naučit se vyjmenovat vzory mužského rodu

- zkusit list 34/1 (máte doma z úterý) - pomůže vám učebnice s. 122

Aj - učit se slovíčka - rodina (uč. s. 9)

- zájmena her - její, his - jeho: Zkoušet věty typu Her jumper is red. His dog is big. It's her cat. They're his socks. - viz p.s. s. 7

- opakovat anglickou abecedu (je na CD u pracovního sešitu - nahrávka 2)

M - početníček 14/3, rychlíci zvládnou i 14/4

 

PÁ 13. 3.

Čj - uč. s. 120/7 - ústně

- uč. 123/8 - do sešitu - správně napsat a určit vzory - můžete psát normálně na řádky a vzor napsat do závorky, takže to může vypadat takto:

poplatek (hrad), po pás (hrad), uklízeč (muž)...

Aj - uč. s. 10 - projít čísla - desítky a naučit se, písnička je na CD - nahrávka č. 4

- p. s. - s. 9 - kdo nemá, 10/2 - pospojujte klíče podle tvaru "zoubků" a doplňte věty

M - početníček 28/1, 2, 3, kdo chce tak i 4 

- pokud nemáte, dopočítávejte postupně s. 29, 32 a 33 v početníčku - do konce příštího týdne (20. 3)