Obsah

Stránka pro žáky čtvrté třídy a jejich rodiče

 

Školní rok 2019 - 2020

 

 

Týden 25. 5. - 29. 5.

Tento týden budeme zkoušet trochu jiný druh práce, tak mějte prosím strpení. Budeme opakovat věci, které děti dělaly doma, a taky se podíváme na něco nového - v češtině to bude shoda přísudku s podmětem a v matematice čísla větší než milion. V angličtině pomalu dokončíme třetí lekci.

Brzy se s vámi spojím, abychom se domluvili ohledně dalších věcí.

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

PO 25. 5.

Pro ty, co zůstali doma: Dnešní den jsme strávili hlavně povídáním o tom, jak jsme se měli v období, kdy byla škola zavřená. Děti zkoušely odpovídat na tyto otázky (vám, co jste doma, je píšu v přítomném čase): Co dobrého nám přináší nečekané volno? Co na tom je fajn? Co se tím učím/nebo jsem se už naučil? Co dobrého jsem udělal a dělám pro druhé? Co dělají druzí pro mě? Co mě baví?

Kdo jste doma, můžete o nich popřemýšlet taky. Když vás něco napadne, napište to Sauriovi. Vaše nápady vytiskneme a přidáme k ostatním.

Kdo chodí do školy: Děti si v úterý donesou do školy čj, m, aj a čítanku.

ÚT 26. 5.

 

ST 27. 5.

 

ČT 28. 5.

 

PÁ 29. 5.

 

Přehled učiva, které by děti měly od zavření školy (11. 3.) zvládnout:

Čj - podstatná jména - určování všech vzorů a využití při psaní i, y v koncovkách

- slovesa - určování osoby, čísla, času, způsobu

- stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice a ostatní skladební dvojice, pojmy podmět a přísudek, podmět nevyjádřený a několikanásobný

 

Aj - slovíčka - rodina, čísla 0 - 100

- have got v 1. a3. osobě čísla jednotného

- umět říct pár informací o sobě

- like - v 1. a 3. osobě čísla jednotného, zápor

- slovní zásoba - jídlo

- časové údaje

 

M - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení 

- násobení čísly s nulami (např. 125 * 100, 8 * 70 apod.)

- dělení čísly s  nulami (např. 24 000:100, 640:80 apod.)

- římské číslice

- písemné násobení dvojcifeným číslem 

- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času