Obsah

Stránka pro žáky třetí třídy a jejich rodiče

 

Školní rok 2018 - 2019

INFO KROUŽKY:

BADMINTON - protože je přihlášeno hodně dětí, budou mít třeťáci kroužek ve středu 12:30 - 13:30, začátek středa 10. 10.

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER bude pro žáky 3. třídy zahájen v úterý 2. 10. Další termíny kroužku pro žáky třetí třídy jsou 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1.

KROUŽEK KERAMIKY začíná 1. 10.

KROUŽEK ŠACHU začíná 8. 10.

 

Co nás čeká v říjnu:

1) 24. 10. Etická dílna - beseda na téma Jak se stalo, že jsem tady?

2) 31. 10. Etická dílna - beseda na téma Jak se stát dobrým kamarádem?

3) přesazování 1. týden v říjnu

4) Zavedení kontroly čtení - děti dostanou tabulky (nalepí si do ŽK), kam si budou značit, kolikrát týdně četly. Rodiče jednou týdně tabulku podepíšou. Podrobnější info dostanete v ŽK.

Týden 15. 10. - 19. 10.

Probrané učivo:

Čj - uč. do s. 36. p.s. 12

M - uč. do s. 33, početníček s. 12

Aj - uč. do s. 18 (19), p.s. do s. 14 (15)

Prv - do s. 

Datum zadání DÚ

Předmět, úkol

Na kdy?

PO15. 10. 

M - početníček s. 6/1

- opakovat řady násobků

Aj - p.s. s. 14 - kdo nestihl ve škole 

16. 10.

16. 10.

ÚT 16. 10. 

M - pravítko, ostrouhaná tužka

Prosím o zaplacení 300 Kč do fondu.

10. 10.

16. 10.

ST 17. 10.

 

 

ČT 18. 10.

 

 

PÁ 19. 10.

 

 

 

Plánované testíky:

Čj - slova příbuzná - čtvrtek 18. 10.

M - zkoušení násobilky - řady násobků - 15. 10. - 26. 10.

Aj - slovní spojení a red pen, a blue clock apod. - průběžně ústně, písemně slovíčka - školní potřeby - úterý 22. 10.