Základní škola Růžďka
ZÁKLADNÍ ŠKOLARůžďka
Základní škola Růžďka

"Hurá z lavic do zahrady"

REVOLVINGOVÝ FOND

Ministerstva životního prostředí

  • Číslo Výzvy Revolvingového fondu MŽP: 9. výzva
  • Název projektu: Hurá z lavic do zahrady
  • Předkladatel: Základní škola Růžďka, okres Vsetín
  • Délka trvání projektu: 10 měsíců

Naše škola realizovala v období od února do listopadu projekt „Hurá z lavic do zahrady“.

Projekt byl financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

Záměr a cíle projektu

Záměrem projektu „Hurá z lavic do zahrady“ je umožnit žákům podílet se v co nejširší míře na plánování a realizaci komplexu zatím neefektivně využívané školní zahrady, která by se jejich přičiněním a pod odborným vedením proškolených pedagogů stala novou přírodní učebnou umožňující studium různých ekosystémů, živočišných a rostlinných druhů a osvojení si základů ekologického zemědělství.

Cílem projektu je zapojení žáků do vytváření nového areálu školní zahrady a přeměna okolí školy v areál vhodný pro vzdělávání i odpočinek žáků.

Aktivity projektu

Zdůvodnění realizace projektu

Areál školy obsahuje nevyužité plochy, které musí škola složitě udržovat. Žákům chybí možnost vidět teoreticky probírané učivo v praxi. Jsme sice vesnická škola, ale naši žáci s ubývající zemědělskou výrobou nemají možnost vidět nabyté poznatky v reálném světě. Ukázat žákům naší školy základní environmentální souvislosti a dopady lidské činnosti na vývoj planety pro nás znamená uspořádat celodenní exkurzi do zařízení, která jsou od nás příliš vzdálená. Realizace přírodní učebny umožní častěji zpestřit výuku žáků a navíc ji umožní rozložit do menších celků, které bude pro děti lépe pochopitelné.

Projekt počítá s vytvořením jednotlivých mini-ekosystémů, na kterých si budou žáci vysvětlovat jejich funkci v přírodě. Projekt umožní dětem trávit více času ve vyučování v přírodě učením se, prací i aktivním pohybem. Učitelům umožní snadněji vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a svému okolí a podílení se na jeho přeměně.

Projekt na škole povedou vyškolení učitelé. Ve spolupráci s ostatními vyučujícími a žáky budou realizovat jednotlivé aktivity. Přislíbena je i pomoc rodičů. Spolupracovat budeme i se zřizovatelem, který poskytne materiál a pracovní sílu na činnosti, které jsou nad rámec projektu. Zainteresování zřizovatele je zárukou udržitelnosti projektu i do budoucna.

Biozahrada

Záhon plodin a bylin určený k demonstraci hlavních principů biozahradničení. Aktivita spočívá v přípravě pozemku a sadbě plodin a bylin. Žáci v rámci pracovní výchovy připraví a zrekultivují půdu a připraví ji k sadbě. Umístění biozahrady bude vycházet z aktivity projektování zahrady. Výběr vhodných plodin a bylin bude koordinovat proškolený pedagog ve spolupráci s rodiči, kteří mají kvalifikaci z oboru zahradnictví a již přislíbili pomoc.

Bylinkový záhon

Ukázky různých druhů bylin s léčivým účinkem i pro kuchyňské použití. Realizace spočívá v tom, že žáci připraví půdu pro sadbu. Výběr sazenic zajistí proškolený pedagog ve spolupráci s ostatními učiteli, tak aby výběr odpovídal probíranému učivu. Po realizaci budou mít žáci možnost poznávat různé léčivé byliny všemi smysly.

Vzorkovnice plodin

Záhon sloužící k seznámení s hlavními druhy obilnin a méně známých hospodářských plodin. I když jsme vesnická škola, naši žáci nemají možnost z důvodu omezování zemědělské výroby vidět na poli vyrůstat hlavní druhy obilovin. Vybudováním vzorkovnice plodin budou moci žáci pozorovat celý proces pěstování a hlavně se ho aktivně účastnit.

Arboretum

Ukázky různých druhů dřevin pro oblast více i méně typických. Výsadba různých druhů dřevin zatraktivní výuku botaniky ve škole. Žáci na vlastní oči uvidí dřeviny, o kterých si povídají ve škole v hodinách přírodopisu.

Mini sad starých odrůd

Stanoviště s ukázkami původních odrůd ovocných stromů sloužící současně k uchování jejich genofondu. Díky tomuto stanovišti budou mít žáci možnost se seznámit s odrůdami ovocných stromů, které byly běžné v minulosti, a které pěstovali jejich prarodiče ve svých sadech. Žáci opět budou mít možnost pracovat na jejich výsadbě a zejména na následné údržbě.

Divočina

Stanoviště sloužící jako útočiště pro hady, ještěrky, ptáky a různé druhy hmyzu – halda kamení a větví, hmyzí domečky, ježkovník, budky pro ptáky a netopýry. V rámci této aktivity budou žáci vyrábět a instalovat krmítka a budky, která budou následně instalovat v terénu. Stanoviště bude sloužit k pozorování živočichů, kteří se v takovémto prostředí vyskytují.

Ohniště

Místo určené k odpočinku a volnočasovým aktivitám.

Hřbitov odpadků

Stanoviště s ukázkami doby rozkladu různých druhů komunálního odpadu. Při realizaci této aktivity budou žáci asi nejvíce uplatnit svoji kreativitu. Aktivita by měla výrazně přispět výuce ekologie ve škole. Žáci na vlastní oči budou moci sledovat, jak dlouho se musí příroda vyrovnávat s likvidací různých druhů odpadů.

Meteorologie a metrologie

Žáci se již v prvouce učí o počasí. Seznamují se veličinami, které souvisí se sledováním a předpovědí počasí. I přes ukázky přístrojů na měření počasí, nemají možnost si žáci osvojit pracovní kompetence pro provádění systematického měření. Podobně jsou na tom při používání délkových a plošných jednotek. Velmi často jim chybí praktická představa jednotek. V důsledku toho mají žáci velmi špatný odhad a obtížně realizují kontrolu vlastních výpočtů. Nedokážou vyhodnotit správnost výsledku.

Cílem této aktivity je realizace meteorologické stanice, která bude sloužit jako praktická pomůcka pro nácvik pracovních kompetencí žáků. Meteorologická stanice bude využívána při výuce prvouky a přírodovědy na prvním stupni i ve výuce fyziky na stupni druhém. Umožní žákům realizovat dlouhodobější projekty zaměřené na sledování počasí.

Druhým cílem této aktivity je vytvoření délkových a plošných měr. Jejich realizace pomůže žákům získat konkrétní představu délkových a plošných jednotek.

Horniny

Aktivita spočívá v instalaci ukázek různých druhů hornin. Soustředěním základních ukázek hornin do jednoho místa budou moci žáci poznávat tyto horniny nejen po teoretické stránce, ale hlavně prakticky. Do poznání budou moci zapojit více smyslů.

Naučná stezka

Realizace naučné stezky by mělo být završení projektu, které propojí jednotlivé části nově vybudované zahrady. Z jednotlivých stanovišť vytvoří celek, který umožní žákům pochopit věci v souvislostech. Prakticky tato aktivita představuje vytvoření cedulí s popisem jednotlivých stanovišť, ukazatele a terénní úpravy pro vytvoření chodníčků, protože pozemek školy se nachází ve svažitém terénu. Texty budou žáci připravovat v rámci hodin přírodopisu, grafické zpracování provedou v hodinách informatiky a v hodinách pracovní výchovy je vyrobí. 

Projektování zahrady

Příprava projektu školní zahrady jako přírodní učebny ve spolupráci učitelů s dětmi a rodiči. S přípravou projektu bude započato hned v září tak, aby ještě na podzim bylo možné začít realizovat některé aktivity. Stěžejní část této aktivita bude ve spolupráci se žáky v rámci pracovní výchovy. Jednotlivé výstupy budou konzultovány s rodiči, kteří již přislíbili spolupráci při tvorbě přírodní učebny (pomoc při výrobě laviček, výběr vhodných odrůd, zemní úpravy, apod.).

 

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně zodpovědný - Základní škola Růžďka, okres Vsetín a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 31. 5. oblačno 21/9 °C
sobota 1. 6. déšť 23/14 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/13 °C

Rychlý kontakt

Základní škola Růžďka,
okres Vsetín
Růžďka 203
756 25 Růžďka

telefon - ředitel:
571 443 012

e-mail - ředitel:
skola@zsruzdka.cz