Základní škola Růžďka
ZÁKLADNÍ ŠKOLARůžďka
Základní škola Růžďka

Archiv úkolů

Týden 22. 2. - 26. 2.

Dobrý den, milí páťáci, posílám vám úkoly na týden 22. 2. – 26. 2.

Tento týden se budeme na Skypu/Zoomu v češtině ještě věnovat přídavným jménům a také nás čeká sloh.

Připomínám prezentace knih. Dejte vědět dopředu, ať s tím počítám při výuce.

V matematice se naučíme na jednoduchých příkladech dělit dvojciferným číslem. Dávám je sem: m5_s.43.pdf (52.96 kB)

m5_s.45.pdf (53.32 kB)

m5_s.46.pdf (50.91 kB)

Jsou i v zadání v tabulce. Buď si je vytisknete, nebo si příklady napíšete do sešitu.

V angličtině budeme naposledy zkoušet slovní zásobu z učebnice (s. 49, 50, 51), hlavně slovesa a jejich použití v první a třetí osobě – platí pro ty, kdo ještě nebyli. Čeká nás téma karneval a opakování 7. lekce. Příští týden bude test.

Pokuste se sehnat si brčko, plastový kelímek a fazole – stačí 5 ks – takové, které neprojdou brčkem.

V pondělním zadání máte dobrovolné úkoly – výzvy, které jsou na body.

DATUM ÚKOL NA KDY?

PO 22. 2.

Skype/Zoom:

Čj: Budeme opakovat přídavná jména. 

Projdeme sloh na straně 112 a 113.

M: Naučíme se na jednoduchých příkladech odhadovat výsledek při dělení dvojciferným číslem. Budete potřebovat list: m5_s.43.pdf (52.96 kB)

Sami:

ČJ: Přečtěte si text na straně 113/3 a písemně odpovězte na otázky 114/3a. Pošlete ke kontrole.

M: Procvičujte si dělení dvojciferným číslem: 603 : 79 =, 384 : 92 =, 463 : 48 =, 721 : 86 =

U příkladů udělejte i zkoušky pomocí písemného násobení.

 

VÝZVY NA TENTO TÝDEN (práce navíc na body):

Výzva 1: Čj: Vyluštěte rébusy: Rébusy s obrázky_výzva1.pdf (479.59 kB)

Rébusy s písmeny_výzva1.pdf (116.48 kB) Za každou stránku jeden bod.

Výzva 2: Stále platí, že mi můžete poslat fotku výrobku, který jste v poslední době vytvořili a přispět tak dalším bodem do naší cesty.

Výzva 3: M: Zkuste vyřešit 109/6.

Výzva 4: Aj: Udělejte si pracovní list: aj_výzva4.docx (840.07 kB) Je náročnější, takže může být za čtyří body. Můžete udělat jen část. V té první máte doplnit slovesa z rámečku na řádky tak, aby slovní spojení dávala smysl. Do kroužků u obrázků pak vepište písmenko u aktivity, která obrázek popisuje. Ve druhé části máte napsat věty podle obrázků

ÚT 23. 2.

Zoom:

Aj: Budeme zkoušet slovní zásobu s. 49 – 51 – kdo ještě nebyl. Čekají nás aktivity k tématu KARNEVAL. Těším se na vaše masky!

Pokuste se sehnat si brčko, plastový kelímek a fazole – stačí 5 ks – takové, které neprojdou brčkem.

 

Sami:

Aj: Zkuste si projít tento test na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=u-LIjkxI4t4

ČJ: Napište 8 vět ze cvičení 116/3 a pošlete ke kontrole.

M: Procvičujte si další dělení se snadnou trefou výsledku: 321 : 78 = , 658 : 82 =, 562 : 88 =, 214 : 51 =

U příkladů udělejte i zkoušky pomocí písemného násobení.

ST 24. 2.

Sami:

Čj: Projděte si stranu 118 – opakování k přídavným jménům. Poznačte si, co vám není jasné. Ve čtvrtek to projdeme.

M: Pusťte si video: https://www.youtube.com/watch?v=LKLvlZe0jy4kde se vysvětluje, jak dělit dvojciferným číslem. Budeme to potřebovat ve čtvrtek. Pomocí tohoto postupu zkuste vypočítat první dva příklady na listu s. 45: m5_s.45.pdf (53.32 kB)

Aj: Pracovní list – příprava na test příští týden: aj5_priprava_na_test_unit7.pdf (160.05 kB) Připravte si otázky na čtvrteční online výuku. 

Poslech ke cvičení 3: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD3_Track_19.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

ČT 25. 2.

Skype/Zoom:

Aj: Můžete se zeptat na přípravu na test ze středy.

Čj: Budeme opakovat přídavná jména. 

M: Budeme procvičovat další příklady na dělení dvojciferným číslem. Budete potřebovat tento list (už ho asi máte vytištěný ze středy): m5_s.45.pdf (53.32 kB)

 

Sami:

Čj: Procvičte si pravopis u přídavných jmen:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/7723

M: Procvičujte dělení na dalším listu m5_s.46.pdf (50.91 kB) (1. sloupec).

Aj:  Vypracujte s. 72 v pracovním sešitě a pošlete ke kontrole. U druhého cvičení napište navíc k obrázkům věty – kdy vstávám, kdy mám snídani, kdy jdu do školy, kdy jdu spát.

PÁ 26. 2.

Čj: Procvičte si psaní í/ý u přídavných jmen v této hře (máte označit jen slova, ve kterých je –ý):

 https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-jarni-mlady?source=explicitKC

M: Procvičujte dělení na tomto listu, už ho máte vytištěný (2. sloupec).m5_s.46.pdf (50.91 kB)

Aj: Pro zájemce – procvičení sloves: https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM

 

Shrnutí, co mi máte poslat (nejlépe ještě dnes, nejpozději do neděle 28. 2.), bude to na známky. Hodnoty známek za čj  0,5 za odpovědi, 0,75 za věty,za aj 1,0 za komiks, 0,75 za stranu 72.

Čj: odpovědi na otázky na straně 114 z pondělí

116/3 – 8 vět v sešitě z úterý

M: úkol na odevzdání tento týden není

Aj: komiks (zadáno minulý týden)

strana 72 v pracovním sešitě

 

Mějte se dobře, a pokud budete potřebovat s něčím poradit, neváhejte se ozvat!

M.H.

 

Týden 15. 2. - 19. 2.

Dobrý den, milí páťáci, posílám vám úkoly na týden 15. 2. – 19. 2.

Tento týden se budeme na Skypu/Zoomu v češtině stále věnovat přídavným jménům. Kdo si ještě nepřipravil, tak si vytiskněte pracovní list s. 24 čj_24_na 15.2..pdf (76.19 kB) . Potřebujete ho hned v pondělí do výuky.

Připomínám prezentace knih. Dejte vědět dopředu, ať s tím počítám při výuce.

V matematice budeme dělat přípravná cvičení na dělení dvojciferným číslem. Budeme k tomu používat tyto listy: m5_s.28.pdf (62.25 kB)

m5_s.29.pdf (68.61 kB)

m5_s.30.pdf (51.22 kB)

Můžete si je vytisknout nebo si budete příklady psát do sešitu.

V angličtině budeme zkoušet slovní zásobu z učebnice (s. 49, 50, 51), hlavně slovesa a jejich použití v první a třetí osobě.

V pondělním zadání máte dobrovolné úkoly – výzvy, které jsou na body.
 

DATUM ÚKOL NA KDY?

PO1

15. 2.

Skype/Zoom:

Čj: Uděláme si malou češtinářskou rozcvičku.

Projdeme si cvičení z pracovního listu s. 24 č. 1 a 2 (máte mít vytištěné)čj_24_na 15.2..pdf (76.19 kB)

M: Zopakujeme si dělení se zbytkem a zaokrouhlování. Bude to příprava na dělení dvojciferným číslem. 

Sami:

ČJ: Udělejte cvičení 3 z pracovního listu a pošlete ke kontrole.

M: Procvičte si dělení se zbytkem zde:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

 

VÝZVY NA TENTO TÝDEN (práce navíc na body):

Výzva 1: Čj: Přepište správně všechna přísloví  - uč. 216/14. Vyberte si jedno z nich a vysvětlete, co je tím myšleno.

Výzva 2: Stále platí, že mi můžete poslat fotku výrobku, který jste v poslední době vytvořili a přispět tak dalším bodem do naší cesty.

Výzva 3: M: Zkuste vyřešit 109/5. Stačí, když mi napíšete za kým nebo před kým a vedle koho Lucie sedí. Můžete k tomu udělat nákres.

Výzva 4: Aj: Udělejte si stranu 70 v pracovním sešitě. Text k tomu je v učebnici na straně 55 a budeme ho procházet v úterý v aj.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_41.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

ÚT 16. 2.

Zoom:

Aj: Budeme zkoušet slovní zásobu s. 49 – 51 – hlavně slovesa a jejich použití v první a třetí osobě v přítomném čase.

Projdeme stranu 53, řekneme si nová slovíčka. 

Podle času se budeme věnovat straně 55.

 

Sami:

Aj: Udělejte stranu 68 v pracovním sešitě a pošlete ke kontrole. Kdo si nebude vědět rady, připojí se na ZOOM, tentokrát 11:30 ve středu.

ČJ: Přečtěte si básničku v učebnici na s. 108 a vypište si z každé sloky 3 přídavná jména, která jsou příbuzná  - např. v první sloce: krásný, krásnější, nejkrásnější. Přečtěte si informace ke stupňování přídavných jmen na s. 108 a 109.

M: Vypočítejte příklady m5_s.28.pdf (62.25 kB) - první polovinu stránky všechny sloupce. Je to dělení s nulami, kde využijete převážně malou násobilku. List si buď vytiskněte, nebo si napište příklady do sešitu. Kdo si neví rady, připojí se na ZOOM ve středu 11:30.

ST 17. 2.

Sami:

Čj: Procvičte si stupňování přídavných jmen na této stránce:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm

Poznačte si slova, u kterých se vám nedařilo.

M:  Vypočítejte druhou část příkladů - dělení s nulami - m5_s.28.pdf (62.25 kB) (už ho máte vytištěný z úterý). Pošlete ke kontrole. (Příklady můžete mít napsané i v sešitě.)

Aj: Začněte pracovat na komiksu  - vzor je na s. 53 v učebnici. Téma může být jakékoliv, stačí 5 okének s jednoduchými obrázky. Ke každému okénku stačí napsat jednu větu, která popisuje, co se na obrázku děje. Může to být něčí denní program nebo vymyšlený příběh a někom nebo o něčem. Podmínkou je používat v popisu slovesa ve třetí osobě v přítomném čase. Termín je až do konce příštího týdne (28. 1)

ČT 18. 2.

Skype/Zoom:

Čj: Napíšeme si krátký diktát na koncovky přídavných jmen.

Projdeme stupňování přídavných jmen na internetu ze středy – co nešlo.

Projdeme s. 110 v učebnici.

M: Projdeme další přípravná cvičení na dělení dvojciferným číslem.

Kdo nechce psát do sešitu, vytiskne si listy:m5_s.29.pdf (68.61 kB)

m5_s.30.pdf (51.22 kB) 

Sami:

Čj: Procvičte si psaní koncovek přídavných jmen na internetu:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_mekka2.htm

 Aj: Poslechněte si příběh o Colinovi na straně 54 a udělejte si k tomu úkoly v pracovním sešitě na straně 69.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_40.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

PÁ 19. 2.

Čj: Projděte si stupňování přídavných jmen na internetu: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani2.htm

Projděte si ústně cvičení na straně 111/5 a 6. V pondělí se k tomu vrátíme.

M: Projděte si 3. a 4. sloupec z listů 29 a 30. Část z toho jsme dělali v hodině ve čtvrtek. Listy máte vytištěné nebo si příklady pište do sešitu.

Aj: Projděte si s. 71 v pracovním sešitě. Kdo by něčemu z toho nerozuměl, můžete se ozvat po obědě nebo se zeptat v pondělí. Poslechy:

Sound machine (rozdělení slov do skupin podle výslovnosti):

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_42.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Sound machine – check (kontrola):

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_43.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Básnička:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD2_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Shrnutí, co mi máte poslat (nejlépe ještě dnes, nejpozději do neděle 21. 2.), bude to na známky. Hodnoty známek za čj  a aj 0,75, za komiks do aj a m 1,0.

Čj: pracovní list 24/3 z pondělí

M: druhou část listu s. 28 - dělení s nulami ze středy

Aj: stranu 68 z pracovního sešitu z úterý

komiks (až do 28. 1.)

Chystejte si masku na karneval 23. února!

 

Mějte se dobře, užívejte si sníh a pokud budete potřebovat s něčím poradit, neváhejte se ozvat!

M.H 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Předpověď počasí

dnes, středa 3. 3. 2021
jasno 11 °C 0 °C
čtvrtek 4. 3. oblačno 10/3 °C
pátek 5. 3. déšť se sněhem 5/-2 °C
sobota 6. 3. polojasno 2/-3 °C

Rychlý kontakt

Základní škola Růžďka,
okres Vsetín
Růžďka 203
756 25 Růžďka

telefon - ředitel:
571 443 012

e-mail - ředitel:
skola@zsrudka.cz

Informace e-mailem

Novinky e-mailem