Základní škola Růžďka
ZÁKLADNÍ ŠKOLARůžďka
Základní škola Růžďka

Školní družina

budova na Bystřičce

Školní družina se nachází v budově základní školy v obci Bystřička, v malebné krajině, která je také vyhledávanou turistickou oblastí.
Jak již samo umístění napovídá, díky krásné přírodě, ve které se budova školy nachází, využívá školní družina hojně tuto možnost pro pobyt v přírodě, hry i sportovní aktivity.
Budova sama poskytuje školní družině čtyři místnosti:

 • Hlavní hernu – vybavenou především pro hry a volnou zábavu.
 • Pracovní kout – zde děti převážně pracují, malují a modelují, případně zde hrají stolní a společenské hry.
 • Odpočinkovou místnost – slouží ke zklidnění, četbě a povídání.
 • Kabinet – zázemí pro administrativní činnost.

Ve školní družině se snažíme vytvořit pro Vaše děti nejen místo, kde tráví čas, než odejdou domů, ale především prostředí, kam se těší a cítí se zde dobře a bezpečně.

Zaměřujeme se na snahu o celkový rozvoj osobnosti. Důraz klademe hlavně na výchovy, rozvíjíme složky, na které v běžné výuce není dostatek prostoru. Jako například pracovní výchova – ať už jde o úklid hraček po sobě samých, úklid šaten, až po zodpovědný přístup k zadanému úkolu. Nebo mravní výchova – kterou se snažíme děti naučit respektovat se vzájemně, tolerovat v různých situacích, vzájemně si pomáhat atd. 

Děti se učí hravou formou, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Samozřejmou součástí jsou i další výchovy, jako je například výchova výtvarná, či environmentální, nedílnou součástí je výchova rozumová. Snažíme se, aby děti uplatňovaly vědomosti získané ve vyučování a případně je dokázaly aplikovat v běžných životních situacích.

Osvojování učiva je upevňováno:  

 • Praktickou činností – didaktickými hrami, zábavnými testy, hádankami, hlavolamy, pracovními listy sloužícími k nácviku pozornosti a paměti, nebo vědomostními soutěžemi. 
 • Besedami, vypravováním, inscenacemi, četbou – rozvoj plynulé řeči a fantazie. 
 • Rozvoj manuální zručnosti – modelováním, výrobou drobných předmětů z přírodnin, keramikou. 
 • Vedením k samostatnosti, pečlivosti a pořádku. 

Vzájemné prolínání obou výchov uplatňujeme a využíváme především v různých projektech, ať již jednorázového charakteru, či dlouhodobých, na kterých se děti samy aktivně podílejí. 
Samozřejmou součástí je také čas pro volnou zábavu, kdy mají děti na výběr z mnoha společenských nebo tematických her a sportovních aktivit. 

Provoz školní družiny je řízen Řádem školní družiny (plné znění zde…). Školní družina je dětem k dispozici od pondělí do pátku od 12:00 do 16:00 hodin. Po obědě děti společně pod dozorem vychovatelky odcházejí do školní družiny. Zde následuje odpočinková činnost, jejíž pravidelnou součástí se stala četba dětské literatury. Buď knihu vybírají vychovatelky ve spolupráci s dětmi, nebo mohou děti samy přinést a představit vlastní oblíbenou knížku. 

Dále pokračuje odpočinková činnost výběrem aktivit, které děti samy zvolí, ať už jde o společenské a tématické hry, nebo hry se stavebnicemi, modelování, malování atd. 
Pak přichází na řadu různá zájmová činnost:

 • Estetická výchova
 • Poslech hudby, zpěv a jednoduché tance.
 • Hudebně pohybové hry se zpěvem, jednoduchý hudební doprovod.
 • Dramatizace pohádek a povídek – využití loutek nebo hraček. 
 • Využívání různých technik, materiálů a přírodnin pro rozvoj dětské fantazie. 
 • Využívání výtvarných technik jako způsobu sebevyjádření i relaxace. 
 • Zapojení do projektové práce ( viz. jednotlivé dlouhodobé projekty )
 • Výzdoba prostor školy.
 • Společenská výchova
 • Navazování nových vztahů, výchova k vzájemnému poznávání a respektování.
 • Osvojování společenského chování, dodržování pravidel slušného chování, školního řádu.
 • Utváření názoru na svět. 
 • Seznamování se s kulturou a tradicemi.
 • Zafixování správných pracovních návyků. 
 • Pravidelná péče o čistotu a pořádek.
 • Pracovně technická výchova
 • Práce s drobným materiálem, přírodninami, modelovací hmotou a keramickou hlínou.
 • Výstavky dětských prací, výzdoba školní družiny a prostor školy. 
 • Příprava pomůcek na různé akce (Vánoční akademie, stromeček, masky, kulisy)
 • Hry se stavebnicemi.
 • Stavby na pískovišti, úprava pískoviště. 
 • Využití přírodnin k výrobě přímo venku. 
 • Přírodovědná výchova
 • Seznamování se s okolím školy. 
 • Sběr přírodních materiálů, práce s nimi a jejich určování.
 • Pozorování přírodních úkazů, jednoduché pokusy.
 • Ochrana přírody, osvojování si zásad chování v lese, ochrana životného prostředí.
 • Poznávání květin, stromů, živočichů a jejich určování.
 • Sportovní činnost 
 • Osvojení zásad bezpečnosti při sportu i hrách, při pobytu venku i ve školní tělocvičně. 
 • Utváření smyslu pro poctivost a čest
 • Hry a kolektivní soutěže – využívání sportovního nářadí. 
 • Kolektivní hry. 
 • Pobyt venku na čerstvém vzduchu, pravidelné procházky, sportovní aktivity. 
 • Pobyt ve školní tělocvičně, sportovní hry, kondiční cvičení, nácvik obratnosti a odhodlání. 

Tyto aktivity jsou součástí aktivity školní družiny, ale samozřejmě mají žáci na výběr i z dalších činností. 

Každoročně je možné vybírat z několika zájmových kroužků:

 • Keramický kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Náboženství
 • Sportovní kroužek
 • Taneční kroužek
 • Hudební kroužek (vybraný nástroj) – kroužek by byl veden učitelem z LŠU

Zahájení činnosti je však vždy podmíněno zájmem dětí. 

  pracovna herna č. 2herna

Školní družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 31. 5. oblačno 21/9 °C
sobota 1. 6. déšť 23/14 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/13 °C

Rychlý kontakt

Základní škola Růžďka,
okres Vsetín
Růžďka 203
756 25 Růžďka

telefon - ředitel:
571 443 012

e-mail - ředitel:
skola@zsruzdka.cz